Hizmet Sözleşmesi

1- İş bu site de sunulan hizmetler Martı Kurumsal Hizmetler ve Özel İstihdam Bürosu Ltd. Şti. ( kısaca “ Martı Kurumsal Ltd. Şti” olarak anılacaktır.) tarafından sağlanmaktadır ve sitenin yasal sahibi Martı Kurumsal Ltd. Şti’dir. Site üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi Martı Kurumsal Ltd. Şti.‘ ye aittir.

2- Martı Kurumsal Ltd. Şti., tarafından site dahilinde sunulan hizmetlere ve üyeliklere ve işbu sözleşmeye ilişkin olarak yapılacak her türlü değişiklikler, belirlememeler ve işlemler tamamen serbest olup; bu değişiklik, belirleme ve işlemler sonucu ortaya çıkabilcek/çıkmış zararlar ve/veya durumlar karşısında herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır., yapılan değişiklik, belirleme ve işlemler site’ de yayınlanmasıyla yürürlüğe girecektir. Üyeler tarafından değişikliklerin yapılmasından sonra sitenin kullanımının sürdürülmesi yeni veya değiştirilmiş koşulları, işemleri kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir

3- İş bu Site’de yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi Martı Kurumsal Ltd. Şti.’ye ait olup, hukuken koruma altındadır. Üyeler hesapları üzerinde hiçbir mülkiyet hakkına veya siteye veya sitedeki özelliklere başka bir şekilde erişim hakkına sahip değildir. İşbu Site’nin ziyaret edilmesi veya bu Site’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez. Martı . . . Ltd. Şti. tarafından rıza gösterilmediği müddetçe hiçbir surette kullanılamaz.

4- Martı Kurumsal Ltd. Şti. tarafından rıza gösterilmediği müddetçe üyeler/kullanıcılar veyahut 3. kişiler tarafından iş bu site tarafından sunulan hizmetlerin ve site de yer alan içeriklerin ( her türlü veriler, resimler, metinler, grafikler, programlar, yazılım kodları, iş metodu, iş modeli, hizmet tekniği ve diğer tüm bilgiler) bir kısmının dahi olsa kopyalanması, çoğaltılması, yayımlanması, yayılması, reklam yapılması veya başka bir yolla izinsiz kullanılması mümkün değildir.

5- Üye, üyeliği süresince, sitenin hizmetlerinden faydalanırken ve sitenin hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, sitenin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, işbu sözleşme ile belirlenen tüm şart ve kuralları anladığını, kabul ettiğini ve onayladığını kabul eder. Aksi takdir de, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ilgili üyeyi bağlayacak ve bu hususlar kapsamında Martı Kurumsal Ltd. Şti. sorumlu tutulamayacaktır. Ayrıca Martı Kurumsal Ltd. Şti. sitenin kullanımından kaynaklanan doğrudan ya da dolaylı zararlardan hiçbir surette sorumlu olmayacaktır.

6- Üyeler (site hizmetlerinden faydalanmak üzere gerekli üyelik bilgilerini vererek site yönetimi tarafından onaylanarak, kabul edilen gerçek ve tüzel kişi), üye olurken verdiği kişisel ve/veya sair bilgilerin doğru olduğunu beyan eder ve üyeler diğer üyeler tarafından beyan edilen bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle oluşmuş/oluşabilecek zararlardan dolayı Martı Kurumsal Ltd. Şti.’nin sorumlu tutulmayacağı kabul eder.

7- Üyelerin üyelik işlemlerine ilişkin olarak verdiği tüm kişisel ve/veya sair bilgiler üyelerin kendi sorumluluğundadır. Üyeler, üyelik bilgilerini ve oturum açma bilgilerini gizli tutmakla ve korumaklar yükümlüdür. Martı Kurumsal Ltd. Şti.’ nun bu hususda her hangi bir yükümlülük ve sorumluluğu bulunmamaktadır.

8- Martı Kurumsal Ltd. Şti. tarafından iş bu site dahilinde sadece üyeler arasında aracıdır. Üyeler sitenin faaliyet konusu çerçevesinde sunulan bilgiler aracılığı ile diğer üyelerle serbest iradeleriyle iletişime geçip geçmeme ve/veya görüşüp görüşmeme olanağına sahiptir. Martı Kurumsal Ltd. Şti. tarafından iş bu site aracılığı ile sunulan hizmetlerin üyelerin birbirlerine uygun iradelerinin oluşumunda hiçbir katkısı ve sorumluluğu yoktur. Bu nedenle etkileşime geçen üyeler arasında yürürlükteki yasalara aykırı, genel düzene veya ahlaka aykırı olan bir halin subütunda Martı Kurumsal Ltd. Şti’nin üyelere karşı hiçbir cezai yada hukuk sorumluluğu bulunmamaktadır.

9- Üyeler, üyeliği süresince, sitenin hizmetlerinden faydalanırken ve sitenin hizmetlerle ilgili her hangi bir işlemi yerine getirirken: yürürlükteki yasalara aykırı, genel düzene veya ahlaka aykırı olan; marka, patent, telif hakları, ticari sır veya üçüncü kişilerin haklarını ihlal eden; Müstehcen, ırkçı, şiddeti yücelten, pornografik, gençlik için tehlike arz eden veya çocukların ya da güçsüz karakterdeki kişilerin gelişimi için tehlike arz eden; hakaret, rahatsız edici veya iftira edici nitelikte olan; Zincirleme mektup veya zincirleme satış sistemi içeren; Martı Kurumsal Ltd. Şti. tarafından sunulduğu veya desteklenmiş olduğu izlenimini yaratan; Üçüncü şahısların onayı olmadan, onlara ait kişisel bilgileri içeren; virüs; yazılım, donanıma zarar veren; veya bilgisayar kullanımını etkileyebilecek diğer bilgisayar programlarını içeren; site hizmetleri dışında reklam amaçlı olan, bir takım içeriklerin yayınlayamaz veya yayamaz. Bunların dışında kullanıcı seçtiği kelimelere dikkat etmeye ve politik veya dini içerikler ve cinsel içerikler yaymamakla ve gerçeğe aykırı beyanlarlarda bulunmamakla yükümlüdür. Aksi bir halin sübutu durumunda site yönetimi tarafından belirlenen yaptırımların uygulanabilmesi mümkündür.

10- Üyeler , "Veri araştırma" imkanını sağlayan veya başka bir şekilde site ile bağlantılı bilgileri yakalayan veya toplayan yazılımlar kullanamaz, Aksi bir halin sübutu durumunda site yönetimi tarafından belirlenen yaptırımların uygulanabilmesi mümkündür.

11- Üye tarafından işbu sözleşme içerisinde yer alan şartlara, sitenin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata ilişkin herhangi bir ihlalinin olması halinde site yönetimi herhangi bir bildirimde ve sebep bildirmeksinin üyelik silmede dahil olmak üzere site içriğinde belirnen yaptırımları uygulama hakkını saklı tutar.

12- Martı Kurumsal Ltd. Şti. vermiş olduğunuz kişisel bilgilerin gizliliğini korumaya büyük önem vermektedir. Firma, site üzerinden üyelerin ilettiği kişisel bilgileri site hizmetleri haricinde onayınız olmaksızın 3. Kişilere açıklamayacak veya başka amaçlarla kullanılmayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi üyeyi tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır.

13- Üyeler, sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru, bilgilendirme, bağlantı, iletişim vb. pazarlama ve aracılık faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, Site’nin sahibi olan firmanın kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Bu kişisel bilgiler firma bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.

14- Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

15- Garanti Vermeme: işbu sözleşme maddesi uygulanabilir kanunun izin verdiği azami ölçüde geçerli olacaktır. firma tarafından sunulan hizmetler "olduğu gibi” ve "mümkün olduğu” temelde sunulmakta ve pazarlanabilirlik, belirli bir amaca uygunluk veya ihlal etmeme konusunda tüm zımni garantiler de dâhil olmak üzere hizmetler veya uygulama ile ilgili olarak (bunlarda yer alan tüm bilgiler dâhil) sarih veya zımni, kanuni veya başka bir nitelikte hiçbir garantide bulunmamaktadır.

Ticari Elektronik İleti
16- İş bu sözleşmeyi onaylamakla, kullanıcı tarafından siteye ya da mobil uygulamaya kayıt formunda yazılmış olan veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, reklam, tanıtım, bildirim ve diğer amaçlarla kullanıcıya ulaşma hakkı bulunmaktadır. Kullanıcı işbu sözleşmeyi kabul etmekle aksine bir bildirimi olmadıkça Martı Kurumsal Ltd. Şti.'in kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.