SEKTÖRLERE GÖRE İŞLETMELERDEN GELEN ÇALIŞAN TALEBİ (OCAK-AĞUSTOS)
SEKTÖR 2015 2016 DEĞİŞİM (%)
İmalat 64896 42279 -34,9
Toptan,Perakende 25241 14466 -42,7
İdari,Destek Hizmetler 15623 2843 -81,8
İnşaat 7351 6023 -18,1
Konaklama,Yiyecek 9405 7701 -18,1
Ulaştırma,Depolama 5334 3780 -29,1
Sağlık,Sosyal Hizmetler 1902 3145 65,3
Eğitim 3489 3036 -13
Mesleki,Bilimsel,Faaliyetler 2334 3129 34,1
Finans,Sigorta 1296 449 -65,3
Bilgi,İletişim 1153 832 -27,8
DiğerHizmetler 1605 1016 -36,7
SuTemini,AtıkYönetimi 330 100 -69,7
Madencilik 584 288 -50,7
Elektrik,GazDağıtımı 95 138 45,4
Gayrimenkul 488 545 11,6
Kültür, Sanat 222 191 -14
TOPLAM 141350 89962 -36,4